The SimCoMar Development Partners
  Flensburger Schiffbau-GmbH & Co. KG
Contact: Dirk Steinhauer
steinhauer@fsg-ship.de
     
  Nordseewerke Emden GmbH
     
  Delft University of Technology
Contact: Jeroen Kaarsemaker
j.a.j.kaarsemaker@wbmt.tudelft.nl
     
  Technical University of Hamburg-Harburg
Contact: Lars Wagner
l.wagner@tuhh.de
     
  Center of Maritime Technologies e.V.
Contact: Michael Hübler
huebler@cmt-net.org
     
 

University of Liege - ANAST
Contact: Philippe Rigo
ph.rigo@ulg.ac.be

Website by Center of Maritime Technologies e.V. Hamburg